VİZYONUMUZ

Öğrencilerimizin; insani, ahlaki, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan bir fert olarak gelişmelerine yardım etmek.

Özetle; beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, topluma karşı sorumluluk duyan iyi bireyler olarak onları yetiştirmek amacıyla hareket eden bir kurumuz.

 

 

 

 

 

ANASAYFA