zoğrafyon orta-lise öğr.sayı 
 zoğrafyon öğrenci sayıları